De mythe van het kunstenaarsschap – door Jonas Staal en Vincent van Gerven Oei

Wim van Krimpen, directeur van het Haags Gemeentemuseum, selecteerde dit jaar een zevental pas afgestudeerde kunstenaars voor een tentoonstelling van hun (eindexamen)werk, met de creatieve titel ‘7-up’ (sic!). Hieronder was ook de uit Iran afkomstige Sooreh Hera, waarvan enkele fotowerken uit de serie ‘Adam en Ewald’ waren uitgekozen alsmede het videowerk getiteld ‘Allah o Gaybar’, ten opzichte van welke Al-Qa’ida homevideo’s uitblinken in esthetische waardigheid, onuitputtelijke creativiteit en een diepzinnig vermogen op reflectie van de condition humaine van de westerse kapitalistische samenleving. In het werk van Hera zijn islamitische mannen te zien, verwikkeld in homoseksuele handelingen, soms door maskers onherkenbaar.

Recentelijk echter, kwam naar buiten dat de maskers niet ‘neutraal’ waren, maar gezichten van de profeet Mohammed en zijn schoonzoon Ali voorstelden. Hoewel het geval is, dat zowel Mohammed als Ali niet mogen worden afgebeeld binnen de Islam, niemand überhaupt een idee heeft hoe deze mannen er (niet) uit zouden moeten zien. Treffend recent voorbeeld was de rel om een teddybeer in Khartoum, die door een Engelse docente Mohammed genoemd was. Een van de voornaamste argumenten voor de daaropvolgende veroordeling van deze vrouw betrof de stelling dat ‘de profeet niet mocht worden afgebeeld.’ Elk individu kan dus feitelijk met een simpele benoeming van willekeurige objecten, mits juist gemedieerd, een rel ontketenen. Een sinaasappel genaamd Mohammed valt als een bom in Teheran.

Wim van Krimpen besloot na het ‘uitlekken’ van de ‘betekenis’ van de maskers het werk niet te exposeren. Vanzelfsprekend leidde dit tot een tsunami van aandacht uit de media, die zich onmiddellijk op dit nieuwtje stortten om het fijne te weten over potentiële bedreigingen, woedende moslims, institutionele censuur en kamervragenstellende politici, zoals Geert Wilders, die vanochtend aan de regering vroeg er alles aan te doen aan te dringen op het ontslag van de “lafhartige” museumdirecteur Wim van Krimpen. Hera verklaart zelf in het NRC Handelsblad van drie december, naast diverse lofuitingen aan het adres van Hirsi Ali – “ik vind haar geweldig”, zelf het volgende over haar werk:

„Achter deze religieuze gezichten schuilt een andere boodschap [naast het niet publiekelijk zichtbaar willen zijn, red.], de Islam is namelijk enorm hypocriet over seks. Homoseksualiteit komt veel voor onder moslimmannen. Ik wil deze kwestie aan de kaak stellen. Kunst is bedoeld om te irriteren.”

Het is in dit en andere interviews volkomen onduidelijk wat nu precies de “kwestie” is die aan “de kaak” moet worden gesteld, behalve de vermoedelijke ‘hypocrisie van het systeem’, vergelijkbaar met de constatering dat je in Nederland op het voetpad moet oversteken, maar dat veel mensen dat niet doen. Het verschil met Iran is echter, dat indien iemand hier naast een voetpad de straat oversteekt ten overstaan van zijn familie, niet onmiddellijk wordt gestraft. Dit heeft dus in principe niets te maken met hypocrisie, maar met de curieuze strafbaarheid van homoseksualiteit binnen de Islam. De hypocrisie waar Hera beroep op doet is zuiver mythologisch van aard binnen het discours van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting: een onderwerp dat, ook binnen de kunst, eenvoudig en zonder uitleg wordt aangehaald ter legitimatie van een aanval op de te bekritiseren geloven, culturen of overtuigingen.

Dit staat dan nog los van de romantische presumptie dat kunst zou horen te “irriteren” (kunstcritica Anne Berk pleitte recentelijk nog voor een onbediscussieerbare legitimiteit van de gesubsidieerde ‘luis is de pels’), als ware het een van haar natuurlijke eigenschappen. Irritatie die door een kunstwerk wordt opgewekt dient ten dienste te staan van het werk en zijn boodschap, en het feit dat het bij de maskers om meer dan onherkenbaarheid ging, had bij Wim van Krimpen direct duidelijk moeten zijn, hetzij door de foto’s of de context waarin ze werden getoond, hetzij doordat Hera haar verhaal vanaf het begin helder op papier had staan. Het aandragen van ‘irriterend vermogen’ is een ad hoc-argument, dat door media vanzelfsprekend klakkeloos wordt bevestigd; kunst dient ten slotte te ‘confronteren’ en te ‘ontmaskeren’. Dat het in dit geval zelfs niet zo is dat in de belabberde thuisgeknutselde frutselwerken van Hera deze simpele realiteit, dit cliché, niet is opgenomen, kenmerkt het artistieke onweten en onvermogen van haar uitspraken en geproduceerde werk.

Wim van Krimpen heeft allereerst een zuiver artistiek inhoudelijke fout gemaakt door dit werk te selecteren voor een op uiterst twijfelachtige criteria gebaseerde tentoonstelling, en een tweede, door deze keuze daarna terug te trekken ook, op basis van op zijn minst bizarre argumenten: het museum zou eerst geen “politiek platform zijn”, daarna wel, maar dan pas over tien jaar, wanneer de “integratie voltooid zou zijn”. Als een museum ook al geen “politiek platform” meer is voor kunstenaars, welke instelling dan wel? Tegelijkertijd is het totale onvermogen van musea om te dealen met actuele maatschappelijke kwesties in de kunst, daarmee wel uitstekend geïllustreerd.

Het meest problematische in dit geval vinden wij de kwaliteit van de zogenaamde ‘video’, die getuigt van een minimaal artistiek en/of cinematografisch vermogen, een cut-en-paste videoclip, slechts van enige betekenis voor Youtube of Geenstijl, vele malen erger zelfs dan het filmische wrak dat men ‘Submission’ noemt en nog verschrikkelijker, zelfs als een film durft te benoemen! Het tekort aan gefundeerde artistieke inhoud van Hera vinden wij even kwalijk als de uitermate zwakke en slecht gefundeerde en geïnformeerde positie van Van Krimpen. En dan hebben we het nog niet eens over de media en de kunstkritiek, die voor de zoveelste keer niet in staat blijken te zijn in hun beschouwing van conflicten gerelateerd aan de kunst, enige vorm van inhoudelijke en/of artistieke visie aan de dag te brengen, waardoor deze pathetische eindexamenexpo, onmiddellijk over had kunnen worden gelaten aan collega’s van De Telegraaf.

Naar onze mening hangt de kwestie rondom het werk van Hera aan elkaar van onduidelijke en onzorgvuldige geformuleerde posities, alleen hierin is zij van enige betekenis: zij illustreert een klimaat waarin kennis over de functie en potentiële betekenis van de beeldende kunst volkomen ontbreekt, en elke vorm van ontvangst bepaald wordt door presumpties, ingefluisterd door politiek, sensatiegeile media of hulpeloze directeuren geplaagd door multiculturele nachtmerries.

Vincent van Gerven Oei en Jonas Staal

About Jeroen Bosch 4651 Articles
Smaakmakend sinds jaar en dag: onafhankelijk kunstenaar, tentoonstellingmaker, trendbeheerder en oprichter art agent orange, artist run art agency. Eigen werk onder jeroenbosch.com Meer info zie trendbeheer.com/jeroen-bosch

50 Comments

 1. Mijn punt is dat kunst getoond moet worden en als er gezwicht wordt voor een minderheid is het over en uit.

 2. @mc
  En volgens mij is Vincent’s punt dat de argumentatie van Hera’s positie zwak en slecht onderbouwd is, en dat die argumentatie meerijdt en ingezet wordt binnen een populistisch, mediagestuurrde wave met politieke consequenties.
  Twee standpunten dus waar je het over kunt hebben zonder de ander te verwijten een nazi te zijn.

 3. om het even helder te krijgen nazi = nationaal socialist

  Ik vind daarnaast haar werk goed, en zij heeft alle recht van spreken als getuige-deskundige over dit gegeven. dus niet zwak of slecht onderbouwd.

 4. “Ga jij nog een paar weken in de comments hier hangen en de ‘kunst’ bespreken?”

  Wel zagen en zeuren of je vogeltje in de kolommen van trenbeheer mag, maar het fatsoen om je op diezelfde website buiten een discussie te houden als die je klaarblijkelijk niet bevalt heb je niet.

  “ha ha ha ik wel ja”

  Arrogant en min noem ik dat.

 5. Beste JB,

  Met de site is niets mis, de hele discussie ook niet, er wordt hier alleen van een mug een olifant gemaakt.

  Zeg nou zelf, als hr. of mevr. X morgen een werk presenteert waar een vrouw in een burqa op een varken zit met een open fles wodka in haar hand, denk je dan niet dat de aandacht die daarop gevestigd wordt niet voorkomt uit de artistieke waarde van het werk, maar de politieke lading?

  Mijn vraag is alleen; wat is dan de waarde van het ‘kunstwerk’? Of is het ook kunst om de media te halen met iets waarvan je weet dat het controverse oproept?

 6. Een van de opvallenste dingen van deze discussie is dat een museumdirecteur blijkbaar niet eens meer naar het werk kijkt:
  en dat het hele christenhond moslim gedoe
  (jezus christus is een ezel mohammed een mug?)
  een afleidingsmanouvre lijkt van het werkelijke probleem:

  ” De kunst,die in zulke(geestelijk arme) tijden een vernederd leven leidt, word uitsluitend voor materialistische doeleinden gebruikt. de stof die haar inhoud moet geven zoekt zij in de harde materie omdat ze de fijne niet kent. De in deze kunst als enig doel afgebeelde onderwerpen blijven onveranderd hetzelfde. het “wat” in de kunst komt te vervallen. Blijft alleen het “hoe”, de wijze waarop elke kunstenaar voor zich hetzelfde onderwerp behandelt. De kunst is ontzield”
  “kadinsky,uber das geistige in der kunst”.

 7. Hallo!

  dank voor je antwoord:

  “een museumdirecteur die op bedenkelijke gronden een werk in tweede instantie weigert”

  Welke gronden dat zijn weten wij niet wel zijn: ‘niet willen meewerken met Wilders’, maar meer waarschijnlijk is ook (!) deze directeur doodsbang voor moslim geweld – met als voorbeelden de Deense cartoons, van Gogh, Ayaan …

  “een kunstenares die op bedenkelijke gronden meent het “recht” te hebben iets te exposeren”

  Op wélke bedenkelijke gronden?

  En wie mág haar wélk recht daartoe ontzeggen door CENSUUR?

  Er is geen énkele grond die het publiceren van de misdaden van de Koran/Muhammed verbiedt behálve juist de Tirannie = Islam zélf maar waarin ‘normen en waarden’ behoorlijk schreefgetrokken zijn – en wat zij bedoelt met ‘het huichelen van moslims’. Nog erger als moslims niet huichelen en ook goedkeuring geven aan het verhangen van moslims – zoals o.a. El Mouni!

  Maar zelfs als (zoals jij dat ziet) de fotografe de foto’s op ‘bedenkelijke gronden’ publiciceerde dan nóg heeft zij de misdaden
  t.o. homosexuelen door de Koran/Muhammed (intussen wereldwijd!) en terecht op de kaart gezet want er is geen grotere belediging
  – voor de hele mensheid – dat mensen voor hun sexuele geaardheid (of wat ook) aan galgen bengelen.

  “de suggestie van terreur wordt in onze samenleving uit allerlei hoeken, niet alleen de moslim hoek gewekt een aangedragen”

  Oh? Uit welke andere hoek krijgen Nederlanders bedreigingen met geweld en moord: ‘indien zij hun bek niet houden’?

  “een politiek gemotiveerde moord op een filmregisseur betekent niet dat we “ineens” in oorlog zijn.”

  ‘Niet in oorlog’? Pfff – internet – aan beide kanten – barst van de haat t.o. elkaar.

  Inderdaad is in de Islam Moskee en Staat onafscheidelijk verbonden, maar alléén de Koran gebiedt (!) tot het overgaan van ‘jihad’
  ‘indien de Islam/Mohammed aangevallen worden’ – en waarom de Mo B’s, jihadisten, Islamisten, moslim seperatisten, radicaliserende moslimjongeren bestaan, en ook
  dit soort censuur – ónderdeel is – van de Koran – en zolang je dit niet begrijpt begrijp je niet wat er aan de hand is – je gehoorzaamt de Koran.

  “Wat bedoelen jullie? Dat JULLIE mogen bepalen wat anderen wel/niet mogen zeggen!!!!” Nee, je mag evt een passage aanwijzen waarin ik/wij dat claimen.”

  De passage waarin je schrijft dat de foto’s door de fotografe ‘op bedenkelijke gronden gepubliceerd werden’ d.w.z.: ‘wij vinden het niet goed’.

  “kort addendum:
  – het is: “sieg heil” (met een “s”), “entartete kunst” (met nog een keer “te”).”

  Sure – sorry. Ben toch blij dat ik het zelfs verkeert spel wat mijn totaal verachting daarvoor nog duidelijker maakt.

  Hebben jullie ook tegen de kunst in Tilburg geprotesteerd waar christenen/katholieken recentelijk razend boos over waren?
  Gezien deze kunstenaar in Tilburg ook onder jullie: ‘op bedenkelijke gronden gepubliceerde’?

  Houdt ermee op moslims te beschermen want die zijn overduidelijk aan een N.T.Koran/Verlichting toe.

 8. @ Anna:

  Mij wordt intussen informeel verweten dat ik iets te tolerant ben richting je lichtelijk hysterische taalgebruik. Laat ik daarom naar goed gebruik andermaal een paar stukken van je kostelijke retoriek onder de loep nemen:

  “De passage waarin je schrijft dat de foto’s door de fotografe ‘op bedenkelijke gronden gepubliceerd werden’ d.w.z.: ‘wij vinden het niet goed’.”

  Ik zeg toch echt daar niet dat ik het werk an sich niet goed vind, of in ieder geval, dat gebruik ik daar niet in mijn argumentatie. Ik trek alleen de zuiverheid van Hera’s uitingen in twijfel. Het aanhalen van Hans Teeuwen, executies in Iran en Picasso scheppen niet bepaald een helder kader om een werk in te beschouwen. Daar is zij verantwoordelijk voor, en het voornoemde gebrek aan coherentie is bedenkelijk zoals ik eerder zei, niet door de aard van het werk, maar door haar communicatie daaromtrent.

  “Hebben jullie ook tegen de kunst in Tilburg geprotesteerd waar christenen/katholieken recentelijk razend boos over waren?”

  Ik protesteer niet tegen kunst, ik protesteer tegen een onheldere kadrering ervan.

  “Houdt ermee op moslims te beschermen want die zijn overduidelijk aan een N.T.Koran/Verlichting toe.”

  Dit is een dermate bizar en ongefundeerd ‘verwijt’, dat overigens ook nog lijkt te raken aan een kern van jouw discours, namelijk panische angst – pijnlijk, op zijn minst – dat ik slechts kan zeggen dat mijn houding ten opzichte van de islam niets te maken heeft de hierboven gevoerde discussie. Ik zie het als een noodgreep op dit soort argumentatie terug te vallen. Een pijnlijke, panische, hysterische, noodgreep.

 9. @ vincent

  vraag 1: “Wim van Krimpen heeft allereerst een zuiver artistiek inhoudelijke fout gemaakt door dit werk te selecteren voor een op uiterst twijfelachtige criteria gebaseerde tentoonstelling”

  mooi subjectief betoog, maar ik mis de (inhoudelijke en feitelijke) beargumentatie. Welke inhoudelijke fout heeft hij gemaakt en waarop baseren jullie deze stelling??

  Waarom zijn die criteria twijfelachtig, en aan welk minimale norm(en) moeten deze criteria volgens jullie voldoen??

  vraag 2: “Het meest problematische in dit geval vinden wij de kwaliteit van de zogenaamde ‘video’, die getuigt van een minimaal artistiek en/of cinematografisch vermogen, een cut-en-paste videoclip, slechts van enige betekenis voor Youtube of Geenstijl, vele malen erger zelfs dan het filmische wrak dat men ‘Submission’ noemt en nog verschrikkelijker, zelfs als een film durft te benoemen!”

  Weer een mooi subjectief betoog, maar ik
  mis weer de (inhoudelijke en feitelijke) beargumentatie. Waarom is ‘submission’ een filmisch wrak. Waarom is een cut-en-paste videoclip minder van artistieke kwaliteit dan bijvoorbeeld gereedschap tentoonstellen in een vintrine.

  vraag 3: De synthese/ conclussie beantwoord niet de vraag van jullie betoog.

  Gegroet

 10. Oke en nu weer allemaal aan het werk nu het nog een beetje kan. bald wird unsere Arbeit entartet erklärt durch Herr Wilders und seine Orwellianische PVV und sind wir beschäftigt mit flüchten oder weniger kreative Zwangsarbeit im KZ Lager.

 11. “Ik zeg toch echt daar niet dat ik het werk an sich niet goed vind, of in ieder geval, dat gebruik ik daar niet in mijn argumentatie.”

  Of je het werk wel/niet goed vindt gaat het niet om.

  “Ik trek alleen de zuiverheid van Hera’s uitingen in twijfel. Het aanhalen van Hans Teeuwen, executies in Iran en Picasso scheppen niet bepaald een helder kader om een werk in te beschouwen.”

  Ik snap niet hoe je de zuiverheid van haar beweegredenen – een moment – in twijfel kúnt trekken. Zet jezelf in haar schoenen: gevlucht uit Iran waar de misdaden ‘in naam van Allah’ niet van de lucht zijn en waarom o.a. homo’s daar aan galgen bengelen. De foto’s zijn haar eigen Grote Schreeuw daartegen zoals het schreeuwen tegen misdadig onrecht door Zadkine, Guernica door Picasso, door Goya … Onze kunst druipt van heftig sociaal/maatschappelijke kritiek én kritiek op het christendom.

  Het is hemeltergend dát zij zichzelf moet verdedigen – in Nederland.

  “Ik protesteer niet tegen kunst, ik protesteer tegen een onheldere kadrering ervan”

  Kom nou! Alsof kadering belangrijk is betreffende de boodschap van de kunst zelf, bovendien is haar kadering overduidelijk de juiste – het verhangen van homo’s door schuld van de Koran/Mohammed in haar thuisland Iran.

  “ik slechts kan zeggen dat mijn houding ten opzichte van de islam niets te maken heeft de hierboven gevoerde discussie.”

  Dat is geen “noodgreep” maar is – juist – de essentie van dit debat want het zijn moslims die censuur willen plegen op haar (om allerlei Koran redenen) haar daarom bedreigen met geweld/willen vermoorden – zoals Theo van Gogh, Ayaan, Salman Rushdie, de Deense Cartoonist….

 12. Het schijnt Anna ten een en alle malen te ontgaan dat zij hier een receptuur beschrijft voor politiek pamflettisme. Zij beschrijft een kunst als vehikel voor propaganda. Goedwillende propaganda in haar ogen, niettemin propaganda.
  Misschien is het goed om op te merken dat propagandistische kunst door alle tijden, in de ogen van de makers ervan, altijd vanuit een als juist ervaren ethisch en moralistisch correct perspectief is gemaakt. Achteraf lijkt dat dan wel weer mee/tegen te vallen
  Is kunst de juiste drager van zulke inhoud?

  Misschien weet Anna ook dat Picasso bijzonder huiverig was om de Guernica te gaan maken? Ik ben blij dat ie het uiteindelijk gedaan heeft maar tevens dat ie het daarbij heeft gelaten.
  Is ze zich bewust van de reserve die een groots kunstenaar en schilder heeft gevoeld bij het inzetten van kunst als politiek middel?
  En is het op die manier dan begrijpelijk dat het ‘claimen’ van Hera van diezelfde Picasso wel heel erg gratuit overkomt? Zonder de reserves, zonder de bedenkingen geclaimed als de Methode om de Vrijheid te waarborgen? Drammerig en totalitair. Termen waartegen gestreden wordt, zo wordt gezegd.
  Is Anna ook bekend met het feit dat Goya de schilderijen waar zij ongetwijfeld op doelt voor zichzelf maakte? Dat dat introspectieve werken zijn van een man die ze niet inzette om de levende polemiek van zijn tijd te voeden?

  Het is een gebrek aan kennis die kwalijk is. Je zit op een voortdenderend paard en je weet de teugels niet meer te vinden. Een mooi onderwerp voor een schets door Goya.

 13. Al met al nog steeds geen reden om de intenties van Hera in twijfel te trekken omdat zij aan de lijve heeft en nu opnieuw ondervindt, bedreigd, ondergedoken en op de vlucht is, Als dat geen teken des tijds is. Dit kan dus als bekend verondersteld worden en daarom voor mij alle reden om aan de intenties van de kunstenaars hier die haar onderuit proberen te schoffelen op gronden van ‘ik vind het werk toch niet zo goed’ of ‘mag kunst dat wel als onderwerp hebben’ te twijfelen.

 14. Anna zit op een paard dat achteruit aan het denderen is. Laat Goya erbuiten, maak zelf werk.

 15. Also. Als kunst kritisch is als ‘een grote schreeuw’ wil dat niet meteen zeggen dat dat ook goede of relevante kunst is. Vond de cartoons van de Deense cartoonist ook erg slecht.
  Tja, dan zijn hier en daar wat mensenmenigten boos en verbranden vlaggen, maar ook die gaan al ras weer over tot de orde van de dag en zijn geen graadmeter voor de kwaliteit van het werk. Ook is het met de dood bedreigd worden volgens mij geen graadmeter voor de kwaliteit van een kunstwerk.

  Mevrouw Hera is wellicht een stomme trut die er eigenlijk ook weinig van begrijpt en deze wereld een grotere dienst bewijst door bij de Appie Hein achter de kassa te gaan kunsten en Jonas Staal gebruikt blijkbaar graag moeilijke woorden

 16. Dan zou Jonas staal ook beter vakken kunnen gaan vullen bij de AH, hij zag het gras voor zijn voeten weggemaait worden en vond het nodig Hera publiekelijk neer te sabelen. Zijn goed recht natuurlijk. Blijven doen.

  Goed werk van Herah! tonen! Seunen! legt een hoop pijnlijke plekken bloot. Waaronder het ware karakter van de ons in europa opgedrongen islam, Anna ziet dat heel helder.
  en vrijheids van meningsuiting en expressie ja.

 17. Ik wil hier graag nog wel even een mening toevoegen, dat kan soms geen kwaad. Want polemiek of niet, een discussie betekent toch zeker niet dat er zo extreem mogelijke stellingen moeten worden ingenomen? Of dat er zo hard mogelijk moet worden uitgehaald? Het stuk van Staal en Van Gerwen Oei heeft mij nogal verbaasd, de tamelijk harde manier waarmee Sooreh Hera werd aangepakt. Alsof het haar persoonlijk kwalijk werd genomen dat zij de kunst gemaakt heeft die zij gemaakt heeft. Later begreep ik dat er kennelijk een vette ‘sauce nuance’ en een dikke laag gelaagdheid over een kunstwerk gestrooid moet zijn, voordat het goede kunst kan zijn. Kunst met gepaste intellectuele distantie gebrouwen (door de Kunstenaar zelf!), en daarna braaf leeggelepeld door de beschouwer.
  Nou, best, maar mag het af en toe ook eens hard en helder? En als Hera een emotioneel beroep doet in de krant, mag dat dan niet ook eens een keer gepassioneerd, en met gevoel voor drama? Moet dat dan perse met gortdroge, verifieerbare feiten; op zijn Nederlands, zogezegd? Moet dat er dan standaard ingeramd worden, Van Gerwen Oei, op onze academies? Het aardige van kunst is toch dat het lijkt te kunnen ontsnappen aan de dwang van 1 theorie, en dat er dus niet 1 manier van werken, of dogma kan zijn. Daar hebben we al verschillende religies voor, en daar zijn er denk ik al voldoende van.
  Ik moet zeggen dat ik waarschijnlijk ook het werk voorbij gelopen zou zijn als er niet zo’n ophef over zou zijn ontstaan. Maar ik vind het in tweede instantie toch wel goed werk, relevant enzo. Bovendien vind ik dat zij door Van Krimpen in de kou is gezet. En ik ben het ook wel eens met dat gedeelte van het pleidooi van MC dat je daar best achter, naast of voor mag gaan staan. Misschien is dat net te veel gevraagd op dit forum, waar individualistische kunstenaarsego’s toch het liefst in hun eigen ei verdwijnen.

  Ik zou zeggen: op naar de tweehonderd, want het stuk van Rutger Pontzen (kon het niet vinden op de Volkskrant site, dus hier geen link) belichtte toch wel weer een andere, hier nog niet besproken invalshoek; namelijk de paradox dat Van Krimpen, door te melden dat hij geen politiek in het museum wilde eigenlijk de deur open zette voor invloed van diezelfde politiek, en anderen.

 18. @ mc:

  “Goed werk van Herah! tonen! Seunen! legt een hoop pijnlijke plekken bloot. Waaronder het ware karakter van de ons in europa opgedrongen islam, Anna ziet dat heel helder.
  en vrijheids van meningsuiting en expressie ja.”

  ik weet niet wie je bent of wat je doet of wat je maakt. maar dit is serieus een van de meest ellendige stukken proza dat mijn oog ooit mogen aanschouwen. ga je heel hard schamen in een hoekje, want tegen dit achterlijke geblaat ga ik zelfs geen genuanceerde repliek formuleren. pijnlijke plekken mijn aars.

 19. Hoe meer reacties ik lees vanuit de hoek “Afshin Ellian & Leon de Winter” hoe meer medeleven en sympathie ik voel voor Wim van Krimpen. De wijze columnisten Ellian & de Winter bezigen de vergelijking “Laf NSB hondje”… Dit is de vrijheid van meningsuiting waar ik niet meer tegen kan.
  De video Allah ho Gaybar staat hier: http://www.dumpert.nl/mediabase/33434/98ff6c9b/allah_ho_gaybar.html
  Tsjonge jonge, jongens, wat een arremoei.
  Volgens mij opent morgen een tentoonstelling over Picasso, laten we het daar over hebben. Ik ben er wel klaar mee, met madame Hera.
  Welterusten, en morgen gezond weer op.

 20. Juist Jacko.
  Goed slot op dit hoofdstuk hier.
  Laat de culturele, welopgevoede en wijze elite (minus de WInter&Ellian) maar stevig verder debatteren over deze kunstontwikkelingen in het Haagse.
  Onder toeziend oog van Picasso.

  Ik heb in dit ‘discours’ van geen van hen vooralsnog een echt zinnige bijdrage gezien die de waarde van dit ‘kunstwerk’ als zeer groot danwel miniem aanmerkt of er een genuanceerde analyse van heeft durven maken.
  (Rutger Pontzen in de VK misschien? niet beschikbaar op de VK-site. DOE er eens wat aan meneer Pontzen!)
  Noch van de minister, noch van de Art-Olive organisatoren, nog van het duo de Winter & Ellian, en ook niet van dhr. van Krimpen die het werk WEL aan gaat kopen.
  Gokje?

 21. @Arno
  Het mag dan een insinuatie zijn, maar ik zie dat soort informatie graag geverifieerd door de media.
  1 man in Teheran is tamelijk weinig op een bevolking van 71 miljoen (waarvan statistisch gezien dus 7,1 miljoen homo) maar hier stikt het van de pers.
  Een uitzoekkwestie?
  Dezelfde vraag geldt voor wat dan de gevolgen daar zijn.
  Is er rumoer? Gaat de president zijn tolerantie jegens de -volgens hem ‘niet aanwezige’- homosexuelen vergroten?
  Allemaal vragen die relevant zijn voor de importantie van het zoveel besproken werk.
  En inderdaad; de geleverde bijdragen op dat blog zijn wel van een wat helderder water dan het sopje soms hier.

 22. Laat allereerst duidelijk zijn dat het gebruik dat Hera maakt van media e.d om haar ‘boodschap’ uit te dragen, vanuit ons op zich op geen enkele wijze als problematisch wordt aangemerkt (in posts wordt die suggestie hier en daar gewekt): wat wij bekritiseren is de manier waarop- en ten dienste van wat zij dit doet (kortom: wat het ‘resultaat’ is t.o.v haar oorspronkelijke uiting, namelijk de foto’s en video).

  Verder: ‘gelaagdheid’ als criterium voor een goed kunstwerk is net zo absurd als ‘ondubbelzinnigheid’ of ‘ambiguïteit’: dit lijkt me een keuze die volkomen afhankelijk is van de doelstelling van het kunstwerk zelf (lees: van de maker). Een kunstwerk dat een ‘ondubbelzinnige’ uiting doet, kan alsnog ‘gelaagd’ of ‘ambigu’ ervaren worden door een toeschouwer. Dit is niet de kritiek die wij jegens Hera hebben geponeerd, zoals hier en daar wel is gesuggereerd. Onze kritiek op Hera haar werk is sowieso beperkt. Wij hebben aangemerkt dat haar zogenaamde ‘video’ op zijn artistieke vorm af had moeten worden gewezen, niet om zijn ‘politieke’ inhoud. Wij hebben aangemerkt dat deze ‘politieke’ inhoud niet correspondeert met de vorm die Hera heeft gekozen in zowel haar foto’s als in haar video, en dit gebruikt als ‘criterium’ om te kunnen stellen dat haar video zijn plek beter op Youtube of GeenStijl had kunnen vinden (wat ook is gebeurd). Wij hebben aangemerkt dat de retoriek van Hera, die volledig samenvloeit met die van iemand als Ehsan Jami, duidelijk geen enkele vorm van zelfreflectie behelst, en dat deze zelfreflectie WEL noodzakelijk is om met een kunstwerk op kwesties als ‘de vrijheid van meningsuiting’ te reflecteren. Wij hebben verder aangemerkt dat de houding van Van Krimpen representatief is voor het onvermogen van musea om te dealen met werk dat een ‘directe’ politiek/maatschappelijke inhoud/implicatie heeft.

  Kortom: het conflict tussen Hera en het Gemeentemuseum hebben wij geanalyseerd als een ‘fenomeen’, representatief voor de huidige verhouding tussen maatschappij en kunstinstituut, en representatief ten opzichte van de symboolproducerende media, die Hera hebben gebombardeerd tot een icoon, terwijl zij dat zelf duidelijk niet inziet en onmachtig is om hier ook maar enige zinnige regie over te kunnen voeren, zonder haar werk continue te laten kapen door media en politiek.

  Dat ons stuk binnen een relatief beschaafd blog als Trendbeheer alsnog blijkt te leiden tot pijnlijke Theo Van Gogh-achtige retoriek van anonieme figuren als ‘mc’ en ‘anna’, die zelf duidelijk lijden onder een ernstig tekort aan zelfreflectief vermogen voortkomend uit dom en tegenwoordig veel voorkomende xenofobie (wat bewezen wordt door hun schaamteloze gebruik van woorden als ‘demoniseren’ en ongegronde insinuaties jegens ons, als zijnde ‘beschermers van moslims’) is typerend, en bekrachtigt exact die problematiek die wij in ons stuk hebben aangesneden: namelijk de onduidelijke posities die kunstenaar en instituut hebben ingenomen, en door hun aangesneden of gerepresenteerde thematiek die hierdoor onvermijdelijk gereduceerd wordt door een spelletje tussen media en politiek, en het werk zelf volkomen wezenloosheid achterlaat.

 23. Ik kom het woord ‘media’ welgeteld vier keer tegen en worden twee kranten en 1 internetwebsite bij name genoemd.

  In alinea 3 hebben jullie het over ‘een tsunami van aandacht uit de media’
  Gevolgd door, in alinea 6: ‘Het aandragen van ‘irriterend vermogen’ is een ad hoc-argument, dat door media vanzelfsprekend klakkeloos wordt bevestigd’.
  Daarna, in alinea 8: ‘En dan hebben we het nog niet eens over de media en de kunstkritiek’.
  En in vervolgens nog de laatste alinea: ‘sensatiegeile media’

  De media worden door jullie dus nou niet echt wat je noemt ‘buiten beschouwing gelaten’.
  Integendeel.
  Met dien verschil jullie het nu hebben over dat jullie het gebruiken (of misbruiken) van de media door mevr. Hera niet als ‘problematisch ervaren.
  Terwijl het dat natuurlijk wel danig is.

  Verder vindt ik jullie tekstbijdrage(n) hier nogal pretentieus, op een vervelende manier arrogant, onhelder op juist de punten die jullie allemaal ‘aanmerken’ als (wel) problematisch en zeker ook niet verstoken van populistisch GS-taalgebruik. (een tsunami van aandacht?,
  Theo Van Gogh-achtige retoriek?)
  Los nog van het feit dat jullie, of jij, nu pas reageren op een hier al tamelijk uitgesponnen bolletje prikkelwol, vraag ik mij dan ook af of-en-in-hoeverre jullie dan eventueel wel in staat zijn om met een ‘duidelijker positie-inname ‘ te voldoen aan al jullie zelfgestelde eisen, voorwaarden en eigenschappen waaraan ‘de nieuwe kunstenaar’ moet voldoen cq die zij zou dienen te bezitten.
  Ook dat is een serieuze kwestie van zelfreflectief vermogen.

  Verder valt er gelukkig ook nog wat te vieren:

  http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,523409,00.html

  (wat je verder ook van zijn creaties mag vinden)

 24. @RM

  We hebben de media in ons stuk nooit ‘buiten beschouwing’ gelaten: we hebben het gehad over het gebruik van de media door Hera als instrument ten dienste van haar werk, en de mate waarop dit gebruik niet correspondeert met aangedragen beeldvormen, zoals haar foto’s en video. De media is dom diertje, dat je als kunstenaar moet dresseren om deze functioneel in te kunnen zetten binnen eigen werk, wij constateren dat het Hera onmogelijk is om dit te doen, omdat ze nog haar symbolische positie binnen een medialandschap doorziet, nog werk weet te maken dat dit gegeven incorpereert.

  Dat jij onze artikel ervaart als ‘pretentieus’ en ‘arrogant’ doet niet ter zake. Ik raad je aan dat soort banale persoonlijke impressies achterwege te laten, het is noch bevorderlijk voor deze discussie, noch geeft het ons reden serieus te reageren op je argumenten.

  Het gebruik van termen als ‘tsunami’ in ons stuk refereert vanzelfsprekend naar Geert Wilders zijn uitspraken over ‘de tsunami van Islamisering’. Wij gebruiken dergelijke termen niet ondubbelzinnig, maar juist om dergelijke populistische retoriek inzichtelijk te maken, in dit geval in relatie tot uistpraken van Hera.

  Mijn collega Van Gerven Oei heeft dusver regelmatig gereageerd in deze discussie. Ik vond het niet nodig verder bij te dragen. Nu wel. Wij spreken verder niet als een persoon, maar delen verschillende impressies over de discussie op dit blog: zie posts onder de naam ‘Vincent’, en die onder mijn eigen naam. Dit om duidelijk te maken dat mijn reactie niet out of the blue komt.

  Afsluitend hebben wij het in ons stuk niet over ‘de nieuwe kunstenaar’ en de eisen waaraan deze zou moeten voldoen. Zoals eerder gesteld is het aan elke kunstenaar om de beeldvorm/taal te kiezen die hij passend acht bij de thematiek die hij aandraagt. Wanneer de onderwerpkeuze en gekozen beeldvorm niet corresponderen, dan kan daar een reactie op komen, bijvoorbeeld in de vorm van ons opiniestuk. Dat noemt men ook wel ‘polemiek’. Als je graag wilt weten of de criteria op basis waarop wij het ‘fenomeen’ Hera analyseren ook op onszelf van toepassing zijn, dan kun je op onze websites kijken, en indien gewenst, daar kritiek op leveren, bijvoorbeeld door er een tekst over te schrijven, zoals wij dat hebben gedaan.

 25. Jonas,

  Alleen de eerste alinea van je reactie bevat al zoveel disputabele aannames en stellingen dat we daar waarschijnlijk wel twee lange nachten aan de boog voor nodig hebben voordat ik er eindelijk achter ben wat je er nu precies mee bedoelt.
  Het komt op mij namelijk over dat mevr. Hera juist heel wel de media heeft voorgespannen. Als ‘dom diertje’ dan misschien, maar de kar kwam in beweging.
  En dat de vincent van de reacties dezelfde is als die van het stuk, dat moet je ook maar net weten.

  Voorts is het noch, ipv nog.

 26. Noot:
  Om verder verwarring met de andere Vincents op dit forum te voorkomen, zal ik vanaf heden onder volledige naam posten.

  @ RM:
  Ik hoop dat mijn gewaardeerde collega Staal het mij toestaat de gewraakte eerste alinea van zijn reactie verder te verdiepen, en pogen de ‘disputabele’ aannames en stellingen een voor een te bespreken, in zoverre ik ze kan waarnemen. Je verzuimt immers dit zelf te doen, een stukje luiheid van jou kant schroom ik niet te zeggen.

  1. “We hebben de media in ons stuk nooit ‘buiten beschouwing’ gelaten”: Is eerder reeds aangetoond.

  2. “De media is dom diertje, dat je als kunstenaar moet dresseren om deze functioneel in te kunnen zetten binnen eigen werk[.]”: Hera’s werk functioneert, gezien de afwezigheid van een tentoonstelling, voornamelijk in de media, hetgeen ze zelf poogt aan te sturen (zie o.a. recentelijk de Volkskrant, waarin opnieuw een aantal opmerkelijke elementen zoals de uitspraak “Alles moet er [het gemeentemuseum] hangen, of niets”. Naast islamkritiek, het opkomen voor ‘vrijheid’, “naast picasso willen staan”, en het aankaarten van het concept lafheid, volgt hiermee dus ineens een kernachtige bespiegeling op de functie van museumcuratoren. Met deze opsomming bedoel ik te zeggen: ze weet niet wat ze wil, haar discours is niet eenduidig, dus de media wordt niet gedresseerd, en is dus geen verlengstuk van haar werk. Ik vermoed dat dit een deel is van wat Jonas beweert met:

  3.”[W]ij constateren dat het Hera onmogelijk is om dit te doen, omdat ze nog haar symbolische positie binnen een medialandschap doorziet, nog werk weet te maken dat dit gegeven incorpereert.”

  “Positie” duidt dus hier op haar relatie, en de mediëring van die relatie tot de media; een relatieve positie. “Symbolische” verwijst vermoedelijk het feit dat zij in die positie ook intussen ‘symbool staat’ voor het samenraapsel van ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘vluchteling’, ‘homorechten’, ‘ehsan jami’ en ‘picasso als politiek geëngageerd kunstenaar’ ‘youtube filmpje’, etc, etc.

  De heterogeniteit van deze set begrippen waarvoor zij, doordat ze de werkelijke, heldere boodschap (mits ze die had gehad) niet heeft kunnen communiceren, zelf medeverantwoordelijk is lijkt me weinig disputabel en is juist een van de problemen die wij aankaarten.

  De kar kwam in beweging maar draait rondjes. Ik nodig je uit, ons uitgebreid te citeren, zowel uit ons artikel als uit de reacties en inhoudelijk van commentaar te voorzien. Graag inhoudelijk. Dat ik arrogant was wist ik al.

 27. Vincent,

  Arrogant zijn en je arrogant gedragen zijn twee heel verschillende dingen.
  Uit je laatste reactie komt het overigens niet heel duidelijk als karaktereigenschap naar voren dat je dat zou zijn.
  Ik voel mij niet echt geroepen om verder nog uitgebreid inhoudelijk te reageren.
  Noch op het stukje, noch op jouw verklaring van wat Jonas Staal met zijn reactie zou kunnen hebben bedoeld.

  Temeer omdat ik:

  1) eerder al aangaf dat de inhoud, de strekking en de intentie daarvan, vergeleken met reacties van anderen hierboven + die van mensen op de website van T. Erdbrink, mij echt compleet ontgaat.

  2) Allez, dat ik, toch even gebruik makend van een citaat, da’s dan deze:

  “De heterogeniteit van deze set begrippen waarvoor zij, doordat ze de werkelijke, heldere boodschap (mits ze die had gehad) niet heeft kunnen communiceren, zelf medeverantwoordelijk is lijkt me weinig disputabel en is juist een van de problemen die wij aankaarten.”

  nu juist ook JULLIE wil vragen eens wat duidelijker te zeggen wat je nu precies bedoelt in plaats van in dit soort pseudo-academietaal een vreemdsoortig ‘verlengstuk van je werk’ proberen recht te lullen.

  3) ik al een tal van bijdragen geleverd heb en het nu wel mooi vind zo.

  Een licht arrogante reactie in zijn formulering van mijn kant wellicht.
  Maar ik kan ook heel aardig zijn.
  (~:

  Dit is trouwens mooooooiii!!!
  En goed ook nog.
  http://www.vikmuniz.net

 28. @ RM:

  Als je het niveau niet kunt bijbenen, houd je dan alsjeblieft afzijdig.

  Ik vond helaas andermaal geen inhoudelijke argumentatie in je repliek, tenzij je probeert duidelijk te maken dat typografie een retorisch stijlmiddel kan zijn. Echter, all-caps, smiley’s en verdubbelde klinkers maken je boodschap – mocht die er zijn, in de vorm van een ‘appèl aan de debilisering’ – niet veel zinniger.

 29. @ vincent hebben jullie uberhaub weleens inhoudelijke argumenten gebruikt in jullie betoog.

 30. Aiaiai…Vincent…hou ‘m in de bocht…!
  En let op de punten!

  (Sinds wanneer dienen leestekens zich strikt buiten de zijlijnen van een correspondentie op te houden?)

  ‘Dat jij onze artikel ervaart als ‘pretentieus’ en ‘arrogant’ doet niet ter zake. Ik raad je aan dat soort banale persoonlijke impressies achterwege te laten, het is noch bevorderlijk voor deze discussie, noch geeft het ons reden serieus te reageren op je argumenten.’

  Was getekend,
  Jonas Staal

  Meester! Meester!
  de vrijheid van meningsuiting is hier in het geding!
  en iemand geeft mij daarbij ook nog eens ongevraagd raad!
  mag ik alsjeblieft het klaslokaal verlaten?
  dit hoort toch niet bij de nieuwe onderwijsnorm?
  ik mag hopen van niet

 31. Ik denk dat ik mijn schaatsen maar even ga slijpen, en mij bezig ga houden met andere Hollandsche tradities…


 32. de Nederlanders die Hirshi Ali of Jami als buur kregen te wonen en gingen klagen bij de overheid over ‘de waarde van hun huis’, de Nederlanders :) die hun buren zagen afgevoerd worden en niets deden. :):) Museumdirecteuren als burgermeesters in oorlogstijd, nuancerende kunstenaars, kulturkammer! :) :) :)

  Puur bedoeld als insinuatie natuurlijk! plat, lekker beledigen! :) smile!

  maar wel waar.

  net als het werk van Hera

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*