Ruimte voor meerduidigheid

#PassiveActivists deel 1: het concept

    ‘The Salad Zone’ van Sarah Abu Abdallah (Saoedi-Arabië, 1990)

De Haagse projectruimte Moose Space zet videokunst centraal in 2018. Met het project ‘Passive Activists’ is kritisch gezocht naar een generatie (video)kunstenaars verspreid over de hele wereld. Vanuit het medium, dat de ‘muze’ voor het concept was, is het project geformuleerd. Op vrijdagavond 9 maart tijdens de Haagse Culturele rondgang Hoogtij opent de eerste editie van het project. In één zaal met één projector worden 20 videokunstwerken achter elkaar vertoond, gemaakt door videokunstenaars en filmmakers vanuit de hele wereld.

Het concept is ontwikkeld door een kritische benadering van hedendaagse videokunst. Een opvallende gemeenschappelijke deler is het maken van (mis-)interpretaties en hypothetische associaties rondom wereldproblematiek en de vergelijking met de eigen positie daarin. Sociale controle, rechten, oorlog, (on-)gelijkheid, utopieën en machtsstructuren zijn onderwerpen die veelvoudig worden ingezet op een vaak zeer oorspronkelijke manier. Er wordt meervoudig gebruik gemaakt found footage en bittere ernst wordt veelal gecombineerd met ironie en humor.

    ‘In the zone’ van Rustan Soderling (Zweden, 1984)

De kunstenaars die geselecteerd zijn wonen en werken weliswaar op duizenden kilometers afstand van elkaar binnen eigen typerende systemen. Er is gezocht naar de beginnende kunstenaar die tussen 1 en 5 jaar geleden is afgestudeerd aan een kunstacademie (BFA en/of MFA) of filmacademie ergens in de wereld. De geboortejaren van de geselecteerde kunstenaars liggen tussen 1982 en 1993, de leeftijden liggen tussen de 25 en 35 jaar. De geselecteerde kunstenaars kunnen worden geduid als een generatie.

Videokunst kan worden gezien als ideaal medium voor (stille) moraalridders. Het documentaire karakter is veelal fors aanwezig. Met ‘Passive Activists’ maakt Moose Space het kader nauwer door in te zoomen op videokunst waarin wordt gespeeld met een zekere moraal: de moed om het systeem in twijfel te trekken zonder daar direct bestaande huizen voor te verbranden.

 
In plaats van de kunstenaar als radicaal of activist te beschouwen, krijgt de kunstenaar hier in meer of mindere mate de rol van filosoof of antropoloog – mede door de manier van onderzoek doen waarin de eigen persoon een participerende rol heeft. ‘Passive Activists’ kan worden geïnterpreteerd als geuzenbenaming: niet heel stoer of uitgesproken, maar bezig met een subtiele verschuiving.

De kunstenaar als moraalridder, de (eigen) moraal als experiment, morele kanten van een heersend fenomeen, een politieke actie, de moraal van kunst, een subtiele verwijzing naar morele waarden, het ontbreken van moraal, het videowerk als middel etc. De thematiek creëert een verbinding, maar zorgt hoogstwaarschijnlijk ook voor de nodige verwarring en wellicht tegenstrijdigheid waardoor er ruimte komt om vragen te stellen en publieke discussie.

Het is Moose Space niet te doen om zelf als moraalridder op te treden, maar eerder om ruimte te bieden aan een meerduidige discussie met kunstenaars wereldwijd die de (stille) trom roeren.

    ‘Frans & Ellis’ van Anna Sophie de Vries (Nederland, 1991)

Digitale media zijn een goed voorbeeld van grenzeloosheid. Dankzij digitale media heeft Moose Space persoonlijk contact met internationale kunstenaars en daardoor is het mogelijk om een expositie te presenteren met kunst uit de hele wereld zonder dat hier teveel facilitaire (en financiële) problemen bij komen kijken.

Het is een uitdaging om de videokunstwerken in een bredere publieke discussie mee te laten doen. Los van georganiseerde discussiepunten en sprekers wil Moose Space lokale discussie met omwonenden, lokale kunstenaars en publiek stimuleren door het publiek te laten reageren op video’s (anoniem of op camera). Ook zal met de hashtag #PassiveActivists worden gepoogd een meerduidige discussie online op gang te brengen.

    American Reflexxx, Alli Coates + Signe Pierce (Verenigde Staten, kunstenaarsduo)

De opening van ‘Passive Activists’ is op vrijdag 9 maart 19:00-23.00 uur. Tot die tijd wordt de projectruimte verbouwd van ‘white cube’ naar ‘black box’. ‘Passive Activists’ wordt onder andere ondersteund door Stroom Den Haag

#PassiveActivists deel 2: de kunstenaars verschijnt hier binnenkort

About Charlotte van Winden 21 Articles
Charlotte van Winden (1988) is kunstenaar en initiator. In haar werk onderzoekt ze de grenzen van de maakbare wereld en de positie van het individu. Haar werk omvat performance, installatie en video.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*